Merrni dije dhe ua mësoni njerëzve.

Merrni dije dhe ua mësoni njerëzve.

Merrni njohuri dhe mësoni njerëzit. Mësoni bashkë me të dinjitetin dhe qetësinë dhe përulësinë për ata që ju mësojnë dhe përulësinë për ata që ju mësoni. Mos u bëni dijetarë tiranë duke i bazuar kështu njohuritë tuaja në injorancën tuaj.

Përvetësoni njohuri para se të bëheni udhëheqës që krenaria të mos u pengojë të mësoni sërish dhe të mos jetoni në injorancë.

Merrni njohuri dhe mësoni qetësinë dhe dinjitetin.

Për sa kohë që jeni të pastër me zemër, ju flisni të vërtetën.