I njëjti manipulim i rastësishëm i rrezeve kozmike nga hapësira e jashtme që mund të konvertojë

I njëjti manipulim i rastësishëm i rrezeve kozmike nga hapësira e jashtme që mund të konvertojë A.I. “Arsyetimi” në çmenduri mund të përdoret gjithashtu në rrotullim të kundërt për të kuruar inputet e çmendurisë njerëzore.

Problemi i A.I. mbetet, domethënë, si të menaxhohen inputet e paradigmës në një paradigmë mjeshtërore të drejtësisë së dhembshur, të përcaktuar nga tetë makasidet e mia si thelbi i të gjitha feve botërore.

Ne nuk mund t’i kontrollojmë rrezet kozmike të emetuara nga Vrimat e Zeza në univers, por mund t’i përdorim ato për të zbuluar çmendurinë njerëzore nga adhurimi i vetvetes.

Nëse rrezet kozmike mund të kthejnë zgjedhjet, siç tregohet në këtë raport, kështu mund të zbulojnë ndonjë rrokullisje të tillë të qëllimshme.

Siç thekson Kurani gjatë gjithë urtësisë së tij, për çdo dis’harmoni në univers ka një kurë nga harmonia e tij.

Robert Crane