Marëdhëniet dialektike me Kuranin

Marëdhëniet dialektike me Kuranin
Kur lexoni për të medituar Kuranin, duhet t’i shikoni ajetet me zemrën tuaj, jo vetëm me mendjen tuaj, t’i dëgjoni, të hipni me të, të jeni një nga dëshmitarët e tij, t’i merrni frymë dhe të dëshmoni lëvizjen e valëve të tij. dhe mesazhet e tij të fshehura, ndërveproni me të dhe ndikohu prej tij, nëse dëshiron që të flasë me ty dhe nëse dëshiron ta dëgjosh.
Kjo është ajo që e quajmë gjithmonë marrëdhënie dialektike me Kuranin.