Fatkeqësisht, mendja muslimane ka qenë e dominuar për një kohë të gjatë nga leximi juridik i Librit të Zotit.

Fatkeqësisht, mendja muslimane ka qenë e dominuar për një kohë të gjatë nga leximi juridik i Librit të Zotit. Ideja që dominon në mendjet e shumë njerëzve gjatë leximit të Librit të Zotit është ideja e hallallit dhe e haramit, ndërkohë që ju gjeni pak muslimanë që lexojnë Librin e Zotit një lexim intelektual-logjik dhe meditues përmes të cilit frymëzohen nga perceptimet e tyre për Zotin dhe universin, njeriun dhe jetën.

Prandaj, nuk është për t’u habitur nëse shihni dikë që lexon Librin e Zotit dhjetëra herë në jetën e tij, por perceptimet e tij për Zotin, universin dhe njeriun janë të mangëta dhe të pakta, ose se ai nuk ka fare koncepte të qarta.
Një filozofi gjithëpërfshirëse dhe një konceptim i qartë i realitetit të Islamit dhe roli i tij në këtë sistem kozmik.
Ajo që e thelloi këtë tendencë për t’u marrë me Librin e Zotit është prirja e përgjithshme e kulturës islame që sponsorizohet nga institucionet zyrtare fetare, kolegjet e sheriatit dhe institucionet mediatike të të gjitha llojeve.

Prandaj, ne nuk do të ngrihemi, nuk do të ngrihemi, nuk do të kemi qytetërim, nuk do të kemi asnjë peshë në këtë botë derisa jetojmë në këtë mendësi dhe vakum intelektual.

Dr. Muhamed El-Faqih