Kush është ndihmësi?!

Kush është ndihmësi?!

A eshte vellai yt, djali i axhës, djali hallës apo kusheriri e shoku e kështu me radhë.

A e dini kush është ndihmësi?

Dhe cila është historia e tij?

Është e natyrshme që Kurani Famëlartë urdhëron për mirësi ndaj prindërve, të afërmve, jetimëve etj.
Por për të rekomanduar bamirësi për njerëzit që i donim në biografinë tonë, ata na kaluan si një spektër gjatë kësaj jete të gjatë! ..

Kjo është çudia.. Kurani Famëlartë urdhëron mirësinë ndaj atij shoku që është pranë teje, pranë teje apo në krah me ty:

“Adhurojeni Zotin e mos i shoqëroni Atij asnjë send, silluni mirë ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj jetimëve, ndaj të varfërve, ndaj fqiut të afërt, ndaj fqiut të largët, ndaj SHOKUT PRANË VETES, ndaj udhëtarit të largët dhe ndaj robërve. Zoti nuk e do atë që është kryelartë dhe atë që lavdërohet.”

Dhe shoku pranë teje është:

1. Shoku i klasës
2. Shoku i punës
3. Shoqërues udhëtimi
4. Shoku në vështirësi
5. Të gjithë ata që ju qëndruan pranë në një situatë të rëndësishme për ju në jetë..
6. Shoku besnikë.

Për të gjitha këto, Kur’ani Famëlartë urdhëroi sadakanë pasi i bashkoi me një karakteristikë, e cila është “shoku pranë teje”.

Çfarë libër i madh që kërkon besnikërinë e një personi ndaj kujtdo që na ka bërë mirë, sado e vogël të jetë periudha kohore në të cilën e takuam.
Lavdi Zotit të Madh