Arrogantët dhe të përulurit

Arrogantët dhe të përulurit

“Mos ecni me mendjemadhësi, sepse Zoti nuk e do asnjë njeri kot dhe mburravec.” (Kur 31:18)

Mos mendoni për veten më shumë seç duhet, por mendoni për veten tuaj me gjykim të maturi.

Muhamedi a.s. tha: “Ai që ka në zemër sa një grimcë mendjemadhësie nuk do të hyjë në Xhenet.”