Xhamitë nuk mund të jenë vetëm mure, ato në realitet kanë efektin e jashtëzakonshëm në ndryshimin e shoqërisë në të gjitha fushat.

Alternativa është e dobishme për shoqërinë, e ajo është e sotmja, moderneja dhe teknika e aktuales.

Xhamitë nuk mund të jenë vetëm mure, ato në realitet kanë efektin e jashtëzakonshëm në ndryshimin e shoqërisë në të gjitha fushat.

Xhamia nuk është vend që përqafon zemrat e vdekura apo të freskoj verës të pranishmit, por është vend që i mbanë të gjalla ndjenjat e përkushtimit dhe angazhimit për të mirën e shoqërisë.

Në xhamitë tona duhet të përditësohet ligjërimi që në vazhdimësi mbanë në hap besimtarët drejt përparimit e zhvillimit në të gjitha sferat jetësore e shoqërore.