Unë jam për të dashur Zotin dhe të afërmin.

Unë jam për të dashur Zotin dhe të afërmin.

Unë jam kundër luftës dhe për paqen e bazuar në drejtësi.

Unë jam plot shpresë dhe mendoj se ne, njerëzit, mund të zgjedhim të duam njëri -tjetrin dhe të kemi prosperitet të përbashkët.