Pasqyra e re e të kuptuarit të Islamit..!

Kuptimi i Islamit në një mënyrë të re që përshtatet me arsyen dhe kohën

Pasqyra e re e të kuptuarit të Islamit, ndihmon paqen dhe mirëkuptimin midis popujve.
Ndihmon në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm dhe arritjen e paqes shpirtërore.
Popujt e mëparshëm e kuptuan Islamin për kohën e tyre por jo edhe për kohën tonë sot.