Njohim ligjërues të cilët kanë ndryshuar në mënyrë drastike mendimet e tyre fetare

Njohim ligjërues të cilët kanë ndryshuar në mënyrë drastike mendimet e tyre fetare gjatë viteve për shumë çështje dhe nuk kanë frikë nga pasojat dhe kritikat nga mbështetësit e tyre të mëparshëm.

Pastaj ka të tjerë që mbajnë bindjet e tyre nga frika se po humbin gjithçka që kanë ndërtuar.
Çdo Ligjërues që nuk është i gatshëm të ndryshojë mendimet e tij kur zbulohen prova më të forta dhe ka shumë frikë t’ua predikojë ato të tjerëve, është një që nuk meriton të ndiqet.