Moderniteti është shtëpia që është bërë e banuar nga të gjithë ata që duan përparim, rritje dhe prosperitet.

Moderniteti është shtëpia që është bërë e banuar nga të gjithë ata që duan përparim, rritje dhe prosperitet.
Dhe të kuptuarit e kuptimit të tij është bërë kodi i suksesit.
Është individi që jeton dhe pranon kuptimin e modernitetit dhe shteti që synon ta arrijë atë është ai që merr drejtimin në rritjen e ritmit të rritjes ekonomike.

Sekreti i suksesit të modernitetit është menaxhimi i kohës dhe respekti i të gjitha besimeve, feve dhe racat.
Moderniteti ka kujdes mbi shijet, mentalitetet dhe idetë njerëzore.