11 zakonet e njerëzve krijues pozitiv për shoqërinë!

11 zakonet e njerëzve krijues pozitiv për shoqërinë!

shkruan: mr. Bekim Jashari

Nëse mund të kultivoni disa prej tyre, do të ndjeni një rritje të nivelit të krijimtarisë suaj:

1. Njerëzit krijues janë plot kureshtje.

Njerëzit krijues janë të mrekulluar. Ata kanë shumë pyetje. Vazhdojnë të pyesin se çfarë, pse, kur, ku dhe si. Një qëndrim pyetësor e ndjen mendjen në një mënyrë shumë të veçantë dhe është në gjendje të kuptojë se çfarë do të kishte humbur po të ishte ndryshe.

2. Njerëzit krijues janë miqësorë

3. Njerëzit krijues vlerësojnë idetë e tyre. Njerëzit krijues kuptojnë vlerën e një ideje.

4. Njerëzit krijues përqafojnë sfidat. Njerëzit kreativë lulëzojnë në sfida.

5. Njerëzit krijues janë plot entuziazëm. Njerëzit krijues janë entuziastë për qëllimet e tyre. Ky entuziazëm funksionon si lëndë djegëse për udhëtimin e tyre, duke i shtyrë ata në qëllimet e tyre.

6. Njerëzit krijues janë këmbëngulës. Këta nuk i marrin gjërat në rrafshin personal, por e vlerësojnë idenë.

7. Njerëzit krijues në përgjithësi janë optimist dhe besojnë se problemet mund të zgjidhen. Asnjë sfidë nuk është shumë e madhe për të mos  u tejkaluar.

Kjo nuk do të thotë se ata janë gjithmonë të lumtur dhe kurrë në depresion. Ata kanë momentet e tyre të këqija, por në përgjithësi nuk pengohen nga asnjë sfidë.

8. Njerëzit krijues bëjnë Gjykimin pozitiv. Nuk janë njerëz që paragjykojnë, vështrojnë dhe në fund sjellin rezultatin e hulumtimit.

9. Njerëzit krijues nuk bien në dashuri në një ide, sepse nuk duan t’i mbyllin dyert ideve tjera që mund të jenë të mira dhe të kohës dhe rrethanave.

10. Njerëzit krijues janë të mirë në trajtimin e çdo situate. E njohin mirë mjedisin pas një studimi që i bëjnë. Nuk flasin me hamendje dhe me thashetheme, por argumentojnë dhe binden dhe bindin për një çështje.

11. Njerëzit krijues nuk kanë frikë nga dështimet dhe kanë aftësi e gatishmëri të ballafaqohen edhe me të papriturën dhe ta tejkalojnë atë