Zoti urdhëron butësinë e jo dhunën.!

Ka shumë keqkuptime që rrethojnë Kur’anin. Shpesh përshkruhet si një libër dhune dhe urrejtjeje që vetëm i shtyn muslimanët të kryejnë verbërisht akte terrori. Shumë njerëz që nuk e kanë lexuar Kur’anin ose që nuk e kuptojnë sa duhet për t’iu afruar siç duhet, nuk janë në gjendje të kuptojnë mesazhet e tij thelbësore. Kur’ani jo vetëm që nuk inkurajon dhunën, por urdhëron besimtarët që t’i kthejnë armiqtë e tyre në miq të ngushtë.

“ E mira dhe e keqja nuk janë kurrë të barabarta. Ktheje të keqen me mirësi dhe armiku yt do të bëhet si një mik i ngushtë. (41:34)

Mos e gjykoni Kur’anin nga ato që keni dëgjuar për të. Lexojeni vet.!