Zoti na mëson:

Zoti na mëson:

Na mëson të jemi mirënjohës për testet që mund të vijnë në formën e sprovave dhe vështirësive.u
Na ruan nga skllavëria e kënaqësisë.
Na mëson të jemi të sinqertë.
Na mëson të jemi të drejtë, të ndershëm dhe të barabartë në marrëdhëniet tona me të tjerët.
Na frymëzon me një dashuri për bukurinë e natyrës.
Shkurajon racizmin, duke na treguar se si Zoti na gjykon vetëm sipas drejtësisë sonë.
Bashkon njerëzit e shumë kulturave.
Prandaj nxit pluralizmin.