Zoti dhe natyra jonë njerëzore

Zoti dhe natyra jonë njerëzore

Ne qeniet njerëzore jemi krijuar në mënyrë të përkryer për rolin që Zoti ka caktuar për ne në këtë planet.

Ai na pajisi me lirinë për të zgjedhur. Kur e ushtrojmë këtë liri, ne bëjmë gabime. Ne pengohemi. Ne biem, por ngrihemi përsëri.

Zoti e di që ne bëjmë gabime. Mendojmë akoma se jemi perfekt? Po, sepse Ai gjithashtu na pajisi me aftësinë për të kuptuar se kemi dështuar kur dështojmë. Prandaj, Ai na mësoi të pendohemi kur kjo të ndodhë dhe t’i kërkojmë Atij falje.

Zoti, prandaj na bëri qenie njerëzore dhe jo engjëj.

Atëherë le të ndihemi mirënjohës për gabimet që bëmë dhe pendimin që i pason ato deri në faljen që na premtoi Krijuesi i gjithësisë.