Vdekja e një të sëmuri nga pakujdesia apo kaderi?!

Vdekja e një të sëmuri nga pakujdesia apo kaderi?!

Vdekja është një proces të cilin do e shijojnë të gjithë. Jeta dhe koha e saj është e fshehtë dhe në Dijen e Zotit.

Secili i lindur do të shijoj dhe vdekjen, po flasim këtu për njeriun.

Nga cilësitë e Krijuesit është edhe se Ai është i Gjithëdijshëm. Ai në Fuqinë e Tij është jeta e njeriut dhe e ardhmja e tij.

Nuk bëhet fjalë këtu se a e dinte apo nuk e dinte Zoti. Ai e Di të ardhmen por janë disa gjëra që Ai nuk i ka shkruar.

Shkaqet e vdekjes janë në Diturinë e Zotit, por nuk janë nga Ai.

Janë shumë vdekje aksidentale e tragjike, këto shumë herë janë nga pakujdesia. Pra vdekja mbetet e tillë por shkaqet ndryshojnë.

Jeta dhe vdekja janë në Dorë (Fuqinë e Zotit), por janë shumë gjëra tjera që janë në dorën e njeriut. Jeta e bukur, ushqimi i shëndetshëm, aktiviteti, puna dhe angazhimi i secilit në këtë jetë, është në dorën e secilit.

Pakujdesia jonë nuk është fajësi e Krijuesit, shkaqet janë nga njeriu e jo nga Zoti.

Nuk është mirë që të besojmë në diçka që Zoti nuk ka kërkuar të besojmë. Ai na dha mendjen dhe na tregoj rrugët. Kujdesi dhe maturia janë vullnet i Krijuesit.