“Thuaj:” Udhëtoni në të gjithë tokën dhe vëzhgoni sesi Ai e krijon jetën.

Kurani dhe arsyeja

Kur mësojmë se fjala e parë që iu shpall Muhamedit (a.s.) ishte Leximi, nuk duhet të habitemi që Kurani i inkurajon njerëzit të zbatojnë arsyen dhe të kërkojnë njohuri për veten dhe Universin rreth tyre.

“Thuaj:” Udhëtoni në të gjithë tokën dhe vëzhgoni sesi Ai e krijon jetën. Atëherë Zoti do të krijojë jetën tjetër, sepse Zoti ka fuqi mbi çdo gjë. ”

“Me siguri ka shenja në të gjitha këto për njerëzit që përdorin arsyen e tyre.”

Fjala që përdor arsyen përsëritet në Kuran 22 herë. Prandaj thënia e famshme e Profetit a.s: Kërkimi i dijes është një detyrim për çdo besimtarëe besimtare.