THËNIE ME VLERË

THËNIE ME VLERË

Mundësia vjen në mendjen e përgatitur.
Thjeshtësia ka një mënyrë për të përmirësuar performancën duke na mundësuar të kuptojmë më mirë atë që po bëjmë.
Duhet të shmangni përtacinë dhe mosbesueshmërinë.
Të pranosh atë që nuk e di është agimi i mençurisë.
Ne kemi një pasion për t’i mbajtur gjërat të thjeshta.
Nëse vazhdoni të mësoni gjatë gjithë kohës, keni një avantazh të madh.
Gjithçka që dua të di është se ku do të vdes, kështu që nuk do të shkoj kurrë atje.
Imitimi i turmës të çon në regres drejt mesatares (thjesht performancë mesatare).

Huazuar nga faqja: shkollaesuksesit