Të rinjtë dhe e ardhmja

Të rinjtë dhe e ardhmja
Ka nga ata muslimanë që e shohin Islamin përmes pamjes së jashtme të një personi dhe të tjerë që e kuptojnë atë përmes karaktereve, vlerave dhe etikës.
Grupi i parë ka një kuptim sipërfaqësor se çfarë është Islami dhe është shumica e muslimanëve në këtë kohë.
Kjo është arsyeja që ne muslimanët nuk jemi në gjendje të shkëputemi nga vorbulla që vazhdon të na tërheqë poshtë.
Shpresa jonë më e mirë është nëpërmjet riedukimit të të rriturve dhe planifikimit për programe të reja arsimore për të rinjtë tanë duke u mësuar atyre etikën, vlerat dhe të menduarit kritik.