Si të lexoni mirë?

Si të lexoni mirë?

Leximi nuk është vetëm një çështje e lehtë ose një metodë e garantuar e të mësuarit. Më e rëndësishmja është të zgjedhësh kohën dhe rrethanat për të lexuar, dhe për kë saktësisht, dhe këtu do të paraqesim dhjetë hapa dhe udhëzime që i mësojmë mirë përmendësh:

Së pari: Disa libra dhe artikuj nuk janë të mirë në organizimin e ideve apo renditjen e paragrafëve.Nëse e kuptoni se ajo që po lexoni është thjesht një kaos i shkruar, ndaloni që të mos e konsumoni mendjen në atë që është e kotë.

Së dyti: Një lexues i mirë zgjedh kohën e duhur për të lexuar dhe mjedisin e duhur që i jep aftësi të mira mendore. Koha më e mirë për të lexuar është pasi zgjohet nga gjumi. Moti më i përshtatshëm është pranvera e butë ose e ftohtë.

E treta: Nese e keni te veshtire ate qe po lexoni ndaloni perkohesisht arsyeja mund te jete gjendja juaj psikologjike. Kthehuni tek artikulli ne kohen kur jeni me te qete..

E katërta: Dije mirë se lexuesit e mirë janë pakicë, nëse ke sukses të lexosh mirë, ke mundësi të jesh në elitë. Shkrimtari i mirë është lexues i mirë në radhë të parë.. dhe kush nuk lexon nuk është në gjendje të shkruajë. , imagjinoni mendimet e tij dhe analizojini ato mendërisht dhe moralisht. Ky informacion do t’ju inkurajojë të lexoni mirë dhe të jeni të etur për të lexuar. Përdorni çdo shkronjë që lexoni

Së pesti: Ka shkrime që preferohet të lexohen me zë e të tjera me zë të ulët.Ato që lexohen me zë dallohen nga sisteme të mira si poezia, proza, tregimet e kështu me radhë. Memorizimi dhe të kuptuarit e tyre do të keqkuptohet nga zëri. Për sa i përket leximit me zë të ulët, është për shkrimet filozofike, shkencore dhe mendore që janë shumë të sakta dhe më e mira për këtë lloj është të lexosh me pëshpëritje.

Së gjashti: Jo të gjitha shkrimet lexohen individualisht. Ka disa lloje të tyre që lexohen kolektivisht nga një mësues dhe një shpjegim brenda grupit.
Dikush nuk preferon leximin kolektiv, por është një mënyrë ideale për të kuptuar kushtetutat dhe rregulloret e grupeve dhe t’i diskutoj në kolegje, konferenca dhe seminare, por ne i zëvendësojmë me përvoja, dialog dhe debate.

Së shtati: Disa libra dhe artikuj janë sqarime dhe shpjegime për libra dhe artikuj të tjerë, vetëm një veprimtari dytësore shkencore dhe zell i respektuar, por një lexues i mirë nuk e merr idenë e tij për tekstin origjinal nga shpjegimet, por lexon burimin dhe përdorni shpjegimet vetëm si margjina dhe jo një udhëzues për të kuptuar. Në përgjithësi, shmangni librat e shpjegimit nëse keni aftësinë për të kuptuar origjinën

E teta: Disa shkrime janë të përshtatshme vetëm për një kohë të caktuar, një vend të kufizuar dhe një komunitet të ngushtë lokal. Ato nuk duhet të përvetësohen si burim kuptimi apo edhe teori shkencore. Shembuj të tillë (libra të politikës, historisë dhe jurisprudencës ) nuk duhet trajtuar me asgjë tjetër përveç kapacitetit të tyre të kufizuar, vetëm informacione, jo ide dhe teori shkencore që janë të vlefshme për kohën tuaj. Vendi juaj dhe komuniteti juaj

E nënta: Çdo libër dhe artikull udhëhiqet nga vizioni dhe rrethanat e pronarit të tij. Nuk duhet të shenjtëroni gjithçka që lexoni, dhe të bëni dialog për të hapur mosmarrëveshje.
Të gjithë ata që kanë shkruar të lashtë dhe modernë, edhe midis filozofëve, janë një sepse ata i formuluan idetë e tyre sipas mjedisit dhe kushteve të tyre sociale, politike, ekonomike dhe psikologjike.. Këto rrethana nuk do të përsëriten më.

E dhjeta dhe së fundi: çdo shkrimtar është një qenie njerëzore që lufton për sigurinë e tij personale dhe mund të hyjë në konflikte në bazë të interesit, jo të mendimit. Ka libra dhe artikuj, pronarët e të cilëve gënjejnë qëllimisht për sigurinë e tyre personale ose për të larë llogaritë në bazë të përfitimit.

Mos bini në grackën e këtij lloji të librit dhe nëse arrini të ekspozoni gënjeshtrat e tij, kini kujdes nga të gjitha produktet e tjera intelektuale.

foltash.org