Si duhet të veprojmë në këto raste dhe ku qëndron problemi?

Falemi, agjërojmë, japim lëmoshë e shkojmë në Haxhxh e që synimet janë për të përmirësuar gjendjen etike e morale të njerëzve.

Megjithatë, përgojimet, shpifjet, ofendimet e dhuna në familje janë prezentë në masë të madhe. Si duhet të veprojmë në këto raste dhe ku qëndron problemi?
Nuk mjafton të thuash jam duke kryer farzet. Islami nuk është vetëm gjatë qëndrimit tonë në namaz e haxhxh, por është pas namazit e Haxhxhit…!

Ndoshta duhet edhe një çasje e re në kuptimin e këtyre fondamenteve të rëndësishme të Islamit. Në trurin e mendjen e njeriut duhet vendosur bindje se më i miri ndër njerëz është ai që nuk bën dëm të tjerëve dhe është i dobishëm për të gjithë.

#foltash