Sa shumë duhet të respektojmë të drejtën tonë për të qenë ndryshe.

Sa shumë duhet të respektojmë të drejtën tonë për të qenë ndryshe.

Kjo na çon në një pyetje tjetër: sa mendimtarë dhe studiues të lirë tani kanë studimet dhe kërkimet e tyre që i çojnë në rezultate që janë në kundërshtim me atë që kemi trashëguar nga vendimet juridike që janë pa arsye, fe dhe shkencë së bashku?
Dhe sa kohë u duhet atyre që të kenë guximin për ta goditur dhe për ta treguar publikisht dhe publikun?
Fatkeqësisht, një nga arsyet më të rëndësishme të prapambetjes dhe tërheqjes tonë është terrorizmi dhe represioni intelektual, dhe nëse doni dëshmi për këtë, atëherë duhet të ndiqni kanalet satelitore, seminaret, leksionet dhe librat me ngjyra, të cilat në shumicën e tyre përmbajnë shpifje dhe përbuzje për mendimtarët që guxuan të shpallnin idetë dhe mendimet e tyre në kundërshtim me atë që njerëzit trashëguan nga baballarët dhe gjyshërit e tyre…
Sa duhet të sigurojmë një mjedis inkubator për kulturën e dallimeve dhe opinioneve të tjera,
Sa duhet t’i japim vetes një mundësi të mjaftueshme për të menduar thellë për këndvështrimin e të tjerëve.
Sa duhet të çshenjtërojmë trashëgiminë që lidhet me jurisprudencën, interpretimin dhe gjithçka që prodhohet nga qeniet njerëzore.
Sa shumë duhet të respektojmë të drejtën tonë për të menduar dhe të drejtën tonë për të mos u pajtuar

Dr. Muhamed Faqeeh