Sa më shumë që lexoni dhe mësoni, aq më shumë zgjeroni vetëdijen..

Sa më shumë që lexoni dhe mësoni, aq më shumë zgjeroni vetëdijen, njohuritë dhe pikëpamjen tuaj për gjërat përreth jush.

Njeriu i mençur duhet të përfitojë nga çdo minutë e jetës së tij në mësimin dhe përfitimin nga besimi i tij dhe punët e dynjasë.

Kjo është për shkak se shkenca dhe të mësuarit,
janë nga arsyet më të mëdha të lumturisë, përparimit dhe suksesit të njeriut në këtë jetë.