Po kështu Ne i detajojmë vargjet për një popull që mendon.

“Po kështu Ne i detajojmë vargjet për një popull që mendon. Ne ua bëjmë të qarta mesazhet Tona njerëzve që reflektojnë mbi to. Kurani

Besimi dhe arsyeja nuk kanë nevojë të jenë reciprokisht ekskluzive. Një përkufizim racional i besimit nuk është vetëm më i vërtetë për frymën moderne, universale të mendimit intelektual, por edhe më i lartë se feja e vendosur dhe ritualiste e Islamit tradicional.