Piktura

Një pikturë e artistit francez Gourmet e ekspozuar në Paris

Dhe ai tha:

Kush e di se çfarë dua të them me këtë pikturë..

Unë do t’ia bëj dhuratë.

Piktura u fitua nga një person i thjeshtë që punonte si bukëpjekës dhe komenti i tij ishte:

“Shërbëtorët zbatojnë urdhrat që u kërkohen, edhe nëse janë qesharakë, budallenj ose të çmendur, në mënyrë që të fitojnë jetesën e tyre.”

Dhe ti, lexues:

Çfarë ju sugjeroi piktura????