Për ta dashur Zotin, duhet ta duash të afërmin tënd.

“Nuk është e mundur që dikush të pretendojë se e do Isaun dhe të urrejë myslimanët, as nuk është e mundur që dikush ta quajë veten musliman dhe të mos e do Isaun-Jezusin.

M’u deshën vite për të kuptuar që rruga e drejtë drejt Zotit kalon përmes dashurisë. Dikush duhet të zgjedhë midis të qenit egoist ose vetëmohues. Zgjedhja e parë bën që dikush të humbet, ndërsa zgjedhja e fundit të çon më pranë Zotit.

Për ta dashur Zotin, duhet ta duash të afërmin tënd. Kjo është pika e fillimit në një rrugë për një jetë të frytshme. ”

#Foltash