Nuk ishte rastësi që fjala e parë e Kuranit që u shpall ishte: Lexo.

Lexoni fjalën e parë të shpallur që do të thotë kërkoni njohuri.

Nuk ishte rastësi që fjala e parë e Kuranit që u shpall ishte: Lexo.

Arsimi, studimi dhe hulumtimi mbahen me vlerësim të lartë në Islam. Nëse dikush udhëton në një shteg në kërkim të dijes, Zoti do ta çojë atë në një rrugë drejt Parajsës.

Engjëjt do të ulin krahët në kënaqësinë e tyre të madhe me atë që kërkon njohuri, banorët e qiejve dhe të Tokës dhe peshqit në ujërat e thella do të kërkojnë falje për personin e ditur.

Epërsia e personit të ditur mbi të devotshmin është si ajo e hënës, natën kur është e plotë, mbi pjesën tjetër të yjeve.
Të diturit janë trashëgimtarët e Profetëve dhe Profetët nuk kanë lënë pas pasuri monetare, duke lënë vetëm njohuri, dhe ai që e merr atë merr një thesar të vlefshëm.