NJË GRUP I UJQËVE- SI LËVIZIN DHE SI JANË TË ORGANIZUAR ?

FOTO ILUSTRUESE :
Tre ujiqit e parë janë të vjetër dhe të sëmurë. Ata lëvizin në krye të kopesë për të mbajtur ritmin e tempos së grupit si dhe që të mos tejkalohen e të mbesin mbrapa tjerëve.
Pesë të tjerët në vazhdim janë më të fuqishmit. Ata janë të udhëzuar që të mbrojnë pjesën e përparme, në rast të ndonjë sulmi eventual. Të tjerët në mes janë gjithëmonë të mbrojtur nga sulmet.
Pesë të fundit prej tyre janë gjithashtu nga më të fortët.
Ata janë të udhëzuar poashtu që të mbrojnë pjesën e pasme në rast të ndonjë sulmi.
I fundit në foto është LIDERI. Ai kujdeset që asnjë nga radhët e tyre të mos mbetet prapa. Ai gjithashtu e mbanë kopenë të bashkuar dhe kujdeset që ajo të lëviz në të njëjten rrugë dhe është gjithëmonë i gatshëm të vrapojë në çdo drejtim për mbrojten e kopesë, me fjalë tjera shërben si Bodygard i grupit.

Për çdo rast, nëse dikush do të donte të dinte se çfarë do të thotë në të vërtetë të jesh një Lider.
Ky shembull tregon se Lideri nuk ka të bëjë me të qenit në vijën e frontit, por të kujdesit për familjen dhe ekipin!
————
Nga gjermanishtja,
XhH