Një çelës për t’i njoftuar për besimin

Një çelës për t’i njoftuar për besimin

Pretendimi se jeni më i mirë se të tjerët nuk do t’i bëjë njerëzit t’ju respektojnë. Ata ju respektojnë kur jeni të dobishëm për ta dhe jeni të gatshëm t’u shërbeni atyre.
Kjo është arsyeja pse Profeti Muhamed a.s na mësoi të jemi shërbëtorë, pasi ai vetë ishte një udhëheqës shërbëtor.

A tha ai shërbejuni vetëm muslimanëve? Jo, ai nuk e bëri kështu.

Përpiquni t’u shërbeni të gjithë njerëzve nëse dëshironi të jeni një ambasador i mirë i besimit tuaj.