Nga vetitë e personalitetit të kompletuar, psikologjikisht të ekuilibruar:

Njerëzit me personalitet të formuar:
1. Flasin mirë për të tjerët
2. Janë zemërgjerë dhe dinë të falin
3. Ata nuk e lavdërojnë vetën e tyre
4. Gjithmonë janë të buzëqeshur
5. I lënë hapësirë bashkëbiseduesit që të flas
6. Dëgjojnë me vëmendje
7. Këshillojnë dhe japin kritika, por nuk janë kriticistë
8. Humorin e kan në shprehje, por nuk tallen me askë
9. Lumturinë e gjejnë në shërbimin që ua bëjnë të tjerëve
10. Ndihmojnë pa kushtëzime e nuk presin falënderim
11. Ua atribuojnë meritat meritorëve
12. Mbjellin pozitivitetit dhe inkurajojnë suksese.