Ndoshta nuk na pëlqen ajo që bëjnë njerëzit, por nuk do t’i urrejmë, do t’i këshillojmë.

Feja, siç ne e kuptojmë, kërkon që të duam këdo që krijoi Zoti.

Ndoshta nuk na pëlqen ajo që bëjnë njerëzit, por nuk do t’i urrejmë, do t’i këshillojmë.
Mundohuni të doni në vend që të urreni.

Mundohuni të pranoni që Zoti na krijoi “të ndryshëm” për një qëllim, përpiquni të jeni të butë dhe të mirëkuptoni njëri tjetrin sepse Zoti nuk i pëlqen arrogantët dhe mendjemëdhenjtë