Ndonjëherë Zoti ju jep atë që keni nevojë

Ndonjëherë Zoti ju jep atë që keni nevojë, jo atë që prisni, kështu që Ai mund t’ju bekojë me atë që dëshironi në mënyrë më të përsosur.

Sometimes God gives you what you need, not what you expect, so He may bless you with what you want more perfectly.