Ndihmoni njëri -tjetrin në avancimin e veprave të virtytshme..!

  1. Duke i shërbyer njerëzimit!

Adhurimi i Zotit dhe shërbimi ndaj qenieve njerëzore janë thelbi i dy besëlidhjeve që janë në themel të të gjitha aspekteve të ekzistencës sonë.

Le të shohim se çfarë tha Zoti për t’u shërbyer qenieve njerëzore të tjera?
Ai tha:
“Ndihmoni njëri -tjetrin në avancimin e veprave të virtytshme dhe të drejta dhe mos e inkurajoni njëri -tjetrin në vepra të liga dhe agresion.” (5:02)

Profeti dhe i Dërguari i Tij Muhammedi a.s. tha: “Njerëzit më të mirë janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit.”

Ai gjithashtu tha: Më i shquari në mesin e njerëzve është ai që u shërben atyre.