Muhamedi a.s dhe ndërtimi i komunitetit.

Muhamedi a.s dhe ndërtimi i komunitetit

Mikpritja

Në vitin 630 Profeti Muhamed i mirëpriti të krishterët e Nexhranit për një ngjarje diplomatike tre-ditore në Mesxhid al-Nabawi në Medine. Të krishterët, myslimanët dhe të tjerë u përfshinë në një bisedë civile rreth kristologjisë. Muhamedi gjithashtu u siguroi të krishterëve të Nexhranit hapësirë ​​për lutje brenda xhamisë. Shembulli i tij tregoi se mikpritja është një akt besimi dhe një tipar kyç i Islamit.

Marëdhëniet ndërfetare

Muhamedi kishte anëtarë të familjes dhe miq me prejardhje të ndryshme fetare. Ai madje nderoi një të vdekur hebre dhe inkurajoi ndjekësit e tij që të përqafonin më shumë njerëzimin tonë të përbashkët. Kurani përqendrohet në bazën e përbashkët midis çifutëve, të krishterëve dhe myslimanëve. Nxitja e harmonisë ndërfetare është thelbësore për mjediset tona shumëfetare.

Unë gjithashtu e vlerësoj Kuranin për respektimin kaq të lartë të Jezusit dhe Marisë. Shqyrtimi i jetës dhe trashëgimisë së Profetit Muhamed na ofron një mënyrë për të kuptuar natyrën e Hyjnores.

Dr. Craig Considine