Mos harrojmë:

Mos harrojmë: Ka diçka që ia vlen të jetohet…!
Zoti e Krijoi jetën për ta jetuar me optimizëm, mund e angazhim.
Ata që thonë se s’ja vlen të jetohet në këtë botë, e arsyetojnë dështimin…!
“E mos u dobësoni (fizikisht) dhe mos u dëshpëroni (shpirtërisht) derisa ju jeni më të lartit, po qe se jeni besimtarë të sinqertë.”