Mësuesi pyeti nxënësit e tij një ditë dhe tha:

Mësuesi pyeti nxënësit e tij një ditë dhe tha:

Nëse do të kishit 86,400 dollarë dhe dikush do t’ju vidhte 10 dollarë, do të shkonit pas tij me 86,390 dollarë në dorë, apo do t’i linit dhe do të vazhdonit rrugën?

Të gjithë studentët u përgjigjën: Sigurisht që do ta lëmë dhe do të mbajmë 86,390 dollarë.

Ai tha: Në fakt, shumica e njerëzve bëjnë pikërisht të kundërtën, dhe të gjithë humbasin 86,390 dollarë për 10 dollarë!!

Ata thanë: Është e pamundur! Si dhe kush e bën atë?

Ai tha: 86,400 është në fakt numri i sekondave në një ditë, dhe në këmbim të një fjale të bezdisshme që dikush ju thotë, ose një situatë që ju zemëron në 10 sekonda, ju do të vazhdoni të mendoni për atë situatë për pjesën tjetër të ditë, dhe bëjini 10 sekondat të humbasin 86,390 sekondat!

Pra, mos lejoni që një situatë apo fjalë negative t’jua zbrasë energjinë dhe të menduarit dhe t’ju dekurajojë për pjesën tjetër të ditës.