Mëshira e Zotit

Mëshira e Zotit

Thuaj: “Zoti! Ai ka caktuar për veten e Tij mëshirë.”

“Por Zoti yt është Falës dhe mëshirëplotë.”

[Zoti] u përgjigj: “Unë dënoj kë të dua, por mëshira Ime përfshin çdo gjë.

Ne, qeniet njerëzore, morëm atribute të ngjashme nga Ai kur Ai fryu pak nga shpirti i Tij në Ademin.
Sa më shumë t’i lejojmë këto atribute të ngjyrosin sjelljen tonë, aq më njerëz do të jemi. A nuk duhet të jetë mëshira edhe karakteri ynë. A nuk duhet të përpiqemi të jemi të mëshirshëm ndaj bashkëshortëve, fëmijëve, fqinjëve, kafshëve që hasim, planetit ku banojmë???

Mendo pak…