Liria e të rinjve

Liria e të rinjve

“Adoleshentët kanë nevojë për liri për të zgjedhur, por jo aq shumë liri sa që në fund, ata të mos mund të zgjedhin.”

Ky citim i Erik Erikson është shumë përndritës. Epo, megjithëse është e vërtetë që kufijtë dhe disa caqe janë të nevojshme, është gjithashtu e nevojshme që më i riu të ketë lirinë e zgjedhjes.

Erik Erikson po flet për një ekuilibër mes kufirit dhe lirisë. Epo, çdo gjë e tepërt është negative dhe liria e tepërt mund t’i bëjë adoleshentët të mos dinë se çfarë është të zgjedhin, diçka që është jetike.