Lexim i ri i Islamit

Lexim i ri i Islamit

Të drejtat themelore kërkohen që një qenie njerëzore të përqafojë dhe të praktikojë Islamin. Nuk mund të detyrosh askënd të bëhet musliman, as nuk mund ta detyrosh dikë që të mbetet musliman kundër vullnetit të tij/saj.
Parimi më themelor në Kuran, siç e kuptojmë, është liria.

Si rezultat i dhuratës së ndërgjegjes, Zoti na dha një të drejtë të patjetërsueshme për vullnet të lirë. Prandaj, liria është ideali më i lartë dhe më i nderuar që Zoti u ka dhënë qenieve njerëzore. Islami, mënyra se si unë e kuptojmë atë, bazohet në bindjen se adhurimi i Zotit duhet të rrjedhë nga vullneti i lirë që gëzojnë qeniet njerëzore. Çdo detyrim do ta bëjë të paplotë nënshtrimin tonë ndaj Zotit. Në fakt, mund të themi se pa liri totale për të zgjedhur nuk mund ta quash veten musliman.

“Sillni më të mirën e së kaluarës në të tashmen për të ndërtuar një të ardhme më të mirë”