Le të ndihmojmë në përhapjen e paqes mes të gjithë besimtarëve.

Le të ndihmojmë në përhapjen e paqes mes të gjithë besimtarëve.

A i dini ndryshimet midis një ndërtuesi muresh dhe një ndërtuesi urë?

Nëse je një musliman që flet me të krishterët, ose hebrenjtë, në vend që të theksosh dallimet midis Islamit dhe feve të tjera abrahamike (ndërtimi i mureve), do të theksosh të përbashkëtat (ndërtimi i urave).

Kjo nuk do të thotë që ju do të harroni ose madje do të supozoni se nuk ka dallime, thjesht do të thotë se do të theksoni pozitiven përpara se të trajtoni negativen në mënyrë të sjellshme dhe miqësore.

Në një mjedis tensioni, puna për pajtim dhe paqe është shumë e vonuar. Nëse duam të parandalojmë që të ndodhë një fatkeqësi, duhet të punojmë drejt një kuptimi më të mirë. Besimi Islam ka mësuar se është detyrë dhe shpresoj se është detyrë e çdo njeriu të vullnetit të mirë, të përpiqet të punojë drejt paqes dhe pajtimit të vërtetë.

Mos harroni se një musliman sipas definicionit duhet të jetë një paqebërës. Ne vazhdojmë të themi se Islami është fe e paqes.
Le të ndihmojmë në përhapjen e paqes mes të gjithë besimtarëve.