Le të angazhohemi të gjithë për të punuar për paqen-Let’s all commit to working for peace.

Në një botë gjithnjë e më të globalizuar. Ne duhet të gjejmë mënyra për t’u shoqëruar.

Ne duhet të punojmë drejt pajtimit e jo tjetërsimit.

Rruga drejt dashurisë ndaj Zotit dhe fqinjit të dashur nuk kalon përmes racizmit ose luftës.

Le të angazhohemi të gjithë për të punuar për paqen.

In an increasingly globaliyed world.we need to find ways to get along.

we need to work toward reconciliation rather than alienation.

the path toward loving god and loving neighbor does not go through racism or war.

Let’s all commit to working for peace.