Kujdesi për të moshuarit

Kujdesi për të moshuarit

Kur shihni një të moshuar duke ecur në rrugë, duke kërkuar diçka në supermarket ose në vështirësi që të hyj në veturën e tij, ndajeni pak kohë t’i ndihmoni.

Mendoni për gjyshërit tuaj dhe prindërit tuaj dhe sa të mërzitur do të ishit nëse dikush nuk do të ndalonte për t’i ndihmuar ata.

Njëherë e një kohë ata ishin ju.

Ata ishin të zënë, kishin punë, kishin fëmijë, mundën… Sot janë thjesht në një trup më të vjetër që nuk ecën aq shpejt si dikur dhe kjo jetë e ngarkuar është konfuze.
Ata meritojnë respektin dhe konsideratën tonë maksimale.
Një ditë do të jeni ju, do të jemi ne.