Karakteristika e jetës është ndryshimi dhe rindryshimi.

Karakteristika e jetës është ndryshimi dhe rindryshimi. Kjo nuk është as negative as pozitive, është vetëm jeta…
Kur rezulton se një marrëdhënie është në rrugën e saj drejt fundit, mund të përpiqeni të bëni disa përpjekje për ta shpëtuar atë…
Por nëse mendoni se një marrëdhënie ka marrë fund, nuk ka kuptim të përpiqeni t’i jepni përsëri jetë. ..
Duke u ankuar dhe vetëm ankuar, duke folur dhe fajësuar, nuk do të ndryshojnë asgjë.
Duke nderuar një lidhje të skaduar…
Dhe kjo është më mirë për të dyja palët, pavarësisht nga lloji i marrëdhënies, kjo e mbyllë konfliktin e mundshëm.