Jetojmë në këtë kohë, nëse dëgjojnë diqka t’mirë për ty, e fshehin.

Jetojmë në këtë kohë, nëse dëgjojnë diqka t’mirë për ty, e fshehin.
Nëse dëgjojnë diqka t’keqe për ty, e publikojnë.
Dhe, nëse nuk dëgjojnë asgjë për ty, atëherë shpifin.

Zoti na ruajt.. !

Rasim Bytyqi, imam