Jemi mësuar të takojmë dhe shohim e dëgjojmë njerëz që ankohen në vazhdimësi se si jeta është e rëndë, e vështirë dhe çdo gjë që sheh i duket errësirë.

Jemi mësuar të takojmë dhe shohim e dëgjojmë njerëz që ankohen në vazhdimësi se si jeta është e rëndë, e vështirë dhe çdo gjë që sheh i duket errësirë.
Por ja që secili ka rastin që errësirën ta shndërrojë në dritë, duke e ndërruar vetveten e duke e bërë të shndris dhe të mbulojë errësirën.