Islami si fe kontraktuale

Islami si fe kontraktuale

“Kur’ani konsiderohet nga muslimanët si shpallja e fundit nga Zoti për njerëzimin. Ai organizon marrëdhëniet midis Zotit dhe qenieve njerëzore dhe gjithashtu organizon marrëdhëniet midis njerëzve në shoqëri. Si i tillë ai urdhëron njerëzit të shkruajnë një kontratë nëse një transaksion do të prodhojë të drejta dhe detyrime.
Ai gjithashtu kërkon që çdo kontratë duhet të dëshmohet nga dy persona. Kjo kërkesë e thjeshtë prodhoi rezultate të mëdha brenda shoqërisë muslimane në zhvillim në atë kohë.

Një nga këto rezultate ishte martesa që tani kërkon një kontratë. Papritur burrat e kuptuan se gratë kanë të drejta të barabarta sepse një burrë nuk mund të martohet me një grua pa nënshkrimin e saj në një kontratë, dhe kjo kërkon pëlqimin.Ky ishte hapi i parë drejt dhënies së të drejtave të grave në një shoqëri që nuk kishte asnjë respekt për gratë.

Besimtarë, përmbushni obligimet tuaja.