Islami erdhi për të eliminuar besnikërinë vetëm ndaj fisit dhe për të krijuar një shoqëri pluraliste në Medine.

Islami erdhi për të eliminuar besnikërinë vetëm ndaj fisit dhe për të krijuar një shoqëri pluraliste në Medine.

Kjo shoqëri e re zgjati për dhjetë vjet dhe u rikthye përsëri në një shoqëri fisnore që drejtonte vetëm në favor të një fisi e në dëm të fiseve e shoqërive tjera.