Idetë ekstremiste janë shkatërruese.

“Idetë ekstremiste janë shkatërruese. Ekzistimi i mendimit mesatar duke e respektuar ekuilibrin që beson në kulturën e dialogut duke u larguar nga çfarëdo lloji të fanatizmit, do të realizon paqen dhe lumturinë për të gjithë.”

Prof. Dr. Ahmed Novfel, Jordan.