Humanizmi e dhembshuria është një nivel që disa njerëz e arrijnë dhe disa të tjerë vdesin pa e arritur atë.

Humanizmi e dhembshuria është një nivel që disa njerëz e arrijnë dhe disa të tjerë vdesin pa e arritur atë.

E shihni se kur sëmuret dikush që ne e duam i themi është sprovë nga Zoti.

Kurse nëse sëmuret dikush që nuk e duam i themi ndëshkim nga Zoti.

Nuk kemi drejt e as mundësi të marrim në dorë njohuritë e fshehta të Zotit.