Fjala e mirë që i thua dikujt mund të jetë shtylla e fundit në të cilën njeriu mbështetet dhe e pengon të shembet.

Fjala e mirë që i thua dikujt mund të jetë shtylla e fundit në të cilën njeriu mbështetet dhe e pengon të shembet. Mund të jetë fillimi i vetëbesimit të një personi. Mund të jetë një ilaç për ta dhe dhimbjen që ndjen.
Mund të jetë ringjallja e një shpirti të lodhur.

Fjala e mirë është bamirësi, besohet duke u treguar njerëzve meritat e tyre, duke i lavdëruar, duke i inkurajuar, duke i vlerësuar dhe respektuar.